Välkommen

Via denna portal kan du ta del av våra användarvillkor och integritetspolicy. Du ges även möjlighet att utföra ärenden rörande dig och dina uppgifter, t ex ansöka om utdrag, att bli glömd eller upphöra att få kommunikation från oss.

Har du ärenden rörande din person och dina uppgifter?

Vi har samlat allt som du behöver för att uträtta ärenden med oss och/eller utöva dina rättigheter:

Hantera dina personuppgifter