Kontakt

Via denna portal erbjuder vi dig möjlighet att utöva dina rättigheter enligt gällande personuppgiftslagstiftning. Här kan du ansöka om:

  • Registerutdrag
  • Radering (din rätt att bli glömd)
  • Data i portabelt format
  • Invända
  • Begränsning av behandling av dina lagrade uppgifter hos oss
  • Rättelse av dina uppgifter